Holter EKG u dzieci

Holter EKG u dzieci – co to jest i jak działa?


Holter EKG to nieinwazyjne badanie, które pozwala na zarejestrowanie aktywności serca w ciągu całego dnia i nocy. Urządzenie to składa się z elektrod umieszczonych na klatce piersiowej dziecka oraz rejestratora, który jest noszony przez pacjenta przez okres od 24 do 48 godzin.

Holter EKG u dzieci jest przeprowadzany w celu wykrycia arytmii, zaburzeń rytmu serca, przyspieszenia lub spowolnienia akcji serca oraz innych nieprawidłowości, które mogą być trudne do zauważenia podczas jednorazowego badania EKG. Wyniki z holtera EKG pozwalają lekarzowi ocenić, jakie zmiany w rytmie serca dziecka zachodzą w ciągu dnia i nocy, co może pomóc w postawieniu trafnej diagnozy i wyborze odpowiedniego leczenia.

Holter EKG u dzieci – wskazania do badania


Holter EKG jest zwykle zalecany, jeśli dziecko ma objawy, takie jak duszności, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, omdlenia lub uczucie kołatania serca. Badanie to może również być przeprowadzone w celu monitorowania skuteczności leczenia arytmii lub innych zaburzeń rytmu serca.

Holter EKG u dzieci – jak przygotować dziecko do badania?


Przed rozpoczęciem badania, dziecko powinno być wypoczęte i odprężone. Konieczne jest również przygotowanie klatki piersiowej dziecka poprzez dokładne oczyszczenie skóry i nałożenie elektrod. Warto poinformować dziecko o tym, że urządzenie, które będzie nosiło przez kilka dni, pozwoli na dokładne zbadanie jego serca, co może pomóc w postawieniu trafnej diagnozy.

Holter EKG u dzieci – jak interpretować wyniki?


Wyniki z holtera EKG są interpretowane przez lekarza kardiologa dziecięcego , który dokładnie analizuje zarejestrowane przez urządzenie dane. Wyniki te są następnie porównywane z normami dla wieku dziecka i oceniane pod kątem występowania arytmii, zaburzeń rytmu serca oraz innych nieprawidłowości.

Warto podkreślić, że interpretacja wyników z holtera EKG wymaga dużej wiedzy i doświadczenia ze strony lekarza. Dlatego też, jeśli dziecko ma objawy sugerujące zaburzenia rytmu serca, warto skonsultować się z lekarzem kardiologiem.

Po zbadaniu dziecka i ustaleniu, że holter EKG jest wskazany, na wizycy kardiologicznej zakładam urządzenie i instruuję rodziców, jak je wyłączyć i zdjąć. Bardzo ważne jest, że nie ma potrzeby ponownego przyjazdu na wizytę z dzieckiem. Rodzice otrzymują adres, gdzie należy odesłać holter EKG. Po zakończeniu badania, kontaktuję się telefonicznie z rodzicami i informuję ich o wynikach. Dokumentację medyczną przesyłam pocztą. Dzięki temu na jednej wizycie badam dziecko kardiologicznie i zakładam holter EKG, co pozwala zaoszczędzić Państwa czas.

Gabinet:

ul.Zientary – Malewskiej 21
10-305 Olsztyn

Poniedziałek: 15:15 - 19:00
Wtorek: 15:15 - 19:00